fbpx
icono-financiamento

Servizos | INNOVACIÓN

Asesoramento para o financiamento da innovación

Deseñar e implementar unha estratexia personalizada de financiamento de I+D+i na PEME a partir dunha análise inicial do teu desempeño innovador

IMPLEMENTA A TÚA ESTRATEXIA DE FINANCIAMENTO DA I+D+i

Analiza o nivel de innovación da túa PEME

Define a túa estratexia de financiamento da innovación

Elabora tu plan de financiamento de I+D+i

EN QUE CONSISTE?

OBXECTIVOS

O servizo pretende dar resposta ós seguintes retos:

Coñecer as miñas capacidades innovadoras

Desenvolver unha estratexia de financiamento da I+D+i

Obter retornos económicos polo meu desempeño innovador

Xerar vantaxes competitivas vía produto innovador e prezo

RESULTADOS

A posta en marcha do servizo pretende alcanzar os seguintes resultados:

Análise do desempeño innovador da PEME

Identificación de oportunidades de financiación directa ou indirecta da I+D+i

Plan estratéxico de financiación da I+D+i

Implementación das ferramentas e metodoloxías para realizar os traballos de forma autónoma no futuro

BENEFICIOS

Coa implantación do servizo terá os seguintes beneficios:

Un posicionamento máis competitivo para os meus productos innovadores

Unha batería de liñas de financiación da I+D+i ás que presentarse

Unha carteira con BBDD de consulta para a captación de dita información

Unha nova estratexia de innovación aberta na organización

Unha metodoloxía de recollida de datos sistematizada e estructurada

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes fases:

Fase 1

Planificación

Formar a responsables da PEME na metodoloxía e ferramentas a empregar e planificar as sesións de traballo e os obxectivos para cada unha delas

fase02

Fase 2

Análise

Coñecer o desempeño innovador da PEME así como outros indicadores vinculados ó seu carácter innovador e a súa comparación con estatísticas oficiais

fase03

Fase 3

Estratexia

Deseñar a estratexia de innovación acorde a un itinerario para a súa formalización nun plan de financiamento da I+D+i

fase04

Fase 4

Seguimento

Implementar os procedementos de recollida de datos necesarios para controlar a execución da estratexia

QUE ACCIÓNS SE CONTEMPLAN?

Servizo modular: adaptado ás necesidades da túa empresa

ACCIÓNS INCLUIDAS
 • Informe Innobench
 • Análise da posición competitiva en innovación
 • Road-map financiamento I+D+i
 • Itinerario personalizado de financiamento da innovación
  • INICIA. Estratexia subvencións de I+D+i
  • AVANZA. Estratexia fiscalidade da I+D+i
  • CONSOLIDA. Estratexia SS.SS persoal investigador
  • ACELERA. Estratexia Patent Box e CPI
 • Plan estratéxico de financiamento da I+D+i
OUTRAS POSIBLES ACCIÓNS DO SERVIZO
 • Identificación de innovacións na peme
 • Servizo de vixilancia de axudas de I+D+i
 • Selo peme innovadora
 • Procura de partners na contorna da UE
 • Cadro de mando de indicadores de innovación

108 horas de consultoría

Traballo in company e seguemento continuo

Coñece en detalle o servizo de Asesoramento para o financiamento da innovación

TARIFAS DOS SERVIZOS

Servizo cofinanciado, hai unha tarifa para ti.

*A partir de 3 persoas traballadoras ou socios traballadores

 • Tarifa A

 • 500.
 • MICROpemes e persoas autónomas

 • Tarifa B

 • 750.
 • PEMEs integradas nun Clúster

O servizo Asesoramento para o financiamento da innovación ten un custo total asumido polo IGAPE de 3.630 € que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

*Definición da PEME:

 

 • MICROpeme, menos de 10 traballadores/as e menos ou igual a 2 millóns de euros de volumen de negocio ou menos ou igual a 2 millóns de euros de balance xeral,
 • PEME, entre 10 e 250 traballadores/as e entre 2 e 50 millóns de euros de volumen de negocio ou entre 2 e 43 millóns de euros de balance xeral.

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

 

Persoa de contacto: Susana Luna

susana.luna@alvarezreal.com 

982 267 202