fbpx
iconos_mesa-de-trabajo-1-copia-6

Servizos | PROFESIONALIZACIÓN 

Relanzamento comercial 

Elabora e executa un proceso de comercialización orientado ó cliente e á dinamización de marca 

AUMENTA AS VENDAS CO CAMBIO QUE PRECISA A TÚA ESTRUTURA COMERCIAL 

Formación

Interacción

Titorización

EN QUE CONSISTE?

OBXECTIVOS

O principal obxectivo do servizo é que os clientes aumenten as súas vendas co desenvolvemento comercial da empresa. Para iso, téñense en conta:

Desenvolvemento comercial da empresa

Reestruturación de prezos

Optimización de vendas

Aproveitamento de oportunidades

BENEFICIOS

Os beneficios que obteñen as empresas son os seguintes:

Desenvolvemento de competencias

Maior coñecemento da competencia

Optimización de formatos comerciais

Novos clientes potenciais

Clientes máis satisfeitos

Comercialización cunha estratexia

FASES

O servizo traballa cunha metodoloxía propia contrastada, FIT METODOLOXÍA, orientada á colaboración entre a empresa e o axente colaborador así como á transferencia efectiva do coñecemento. Desenvólvese ó longo das seguintes fases:

Fase 1

Servizo de asesoramento comercial

Primeiro contacto coa empresa

Presentación do servizo e dos beneficios para a transformación da empresa

fase02

Fase 2

Desenvolvemento do RoadMap 

Análise da situación comercial da empresa

Desenvolvemento do proceso comercial axeitado

fase03

Fase 3

Apoio 

A empresa testea e incorpora o proceso de comercialización co apoio do axente colaborador

QUE ACCIÓNS SE CONTEMPLAN?

Servizo modular: adaptado ás necesidades da túa empresa

ACCIÓNS INCLUIDAS
Análise de mercado 
Deseño da imaxe de marca
Estudo de incentivos a clientes / prescritores
Unificación da mensaxe de marketing online-offline 
Benchmarking competitivo 
Planificación comercial 
Creación ou redeseño de formatos comerciais 
Busca de novos clientes 
Axendas comerciais 
Cliente oculto 
Estudo de satisfacción de clientes
Establecemento programa de fidelización de clientes

Coñece en detalle o servizo Relanzamento comercial 

TARIFAS DOS SERVIZOS

Servizo cofinanciado, hai unha tarifa para ti.

* A partir de 3 persoas traballadoras ou socios traballadores

  • Tarifa A

  • 700.
  • MICROpemes e persoas autónomas

  • Tarifa B

  • 1.050.
  • PEMEs integradas nun Clúster

O servizo Relanzamento comercial ten un custo total asumido polo IGAPE de 5.263’50 € que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

*Definición da PEME:

  • MICROempresa, menos de 10 traballadores/as, menos de 2 millóns de euros de volume de negocio
  • PEME, entre 10 e 250 traballadores/as e entre 2 millóns e 50 millóns de euros de volume de negocio ou un balance que non supere os 43 millóns de euros

AXENTES COLABORADORES

O servizo desenvólvese a través de:

 

Persoa de contacto: Andrés Candelon

andres@exportrends.com 

+ 34 672 23 74 82

Persoa de contacto: Aurora Gómez

aurora@pisapdi.com

+34 661 28 10 70