fbpx
Recurso 12

Servizos | COVID-19

Reestruturación financeira e adecuación de estados financeiros tras o impacto de covid-19 e os novos modelos de negocio 

EN QUE CONSISTE O SERVIZO?

Reorganiza e mellora a posición económica da túa empresa

Consegue financiamento para desenvolver novos proxectos

Reenfoca o teu modelo de negocio

FASES

Como se desenvolve o servizo?

Fase 1

Formación e sensibilización  

fase02

Fase 2

Diagnose

fase03

Fase 3

Elaboración do plan de viabilidade

fase04

Fase 4

Seguimento posterior

Tarifa para a empresa

600 euros

Cada servizo ten un custo total de 10.000 euros. A diferenza entre o custo e o aboado polo beneficiario, é o cofinanciamento realizado polo Igape.

SOLICITUDES

 

Para solicitar o servizo, descarga as presentacións de cada entidade colaboradora e escolle con quen queres executar o servizo. Se tes dúbidas contacta con elas para máis información.

Persoa de contacto:

Rafael Martínez-Carrasco

881 99 89 25

Persoa de contacto:
Mónica Peláez

981 572 923

Persoa de contacto:

Verónica Teijeiro

vteijeiro@medrarsolutions.es

637 819 045

A entidade colaboradora que selecciones será a que presentará a solicitude da axuda ante Igape e executará o servizo. Ademáis, informarache durante todo o proceso da súa evolución e encargarase da xustificación da axuda recibida á finalización.

Coa solicitude dun servizo Re-acciona Covid-19 comprométesche a executar as actuacións que fundamenten a concesión da subvención e a colaborar co axente colaborador do Igape que preste o servizo, achegándonlle toda documentación requirida.

Ata cando se pode solicitar o servizo?

O prazo está aberto ata o 15 de novembro de 2021 (agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito).

Réxime de concesión: simple, as solicitudes vanse seleccionar atendendo á orde de presentación.