fbpx
iconos_mesa-de-trabajo-1-copia-9

Servizos | INNOVACIÓN

Protección da innovación 

Deseñar e implementar unha estratexia personalizada que protexa a túa actividade de investigación, innovación, deseño, creativa ou de coñecemento
a partir dunha análise inicial 

O maior valor dunha empresa ou entidade
está hoxe nos seus intanxibles,
protéxeos

QUE PODE E DEBE SER PROTEXIDO?

A innovación técnica,
a invención

A innovación de deseño

A actividade creativa

O know-how ou coñecemento

EN QUE CONSISTE?

PROTEXER

Exemplos de protección:

Un resultado de investigación

Un invento

Un software ou tecnoloxía

Un segredo industrial

Un deseño de produto

Creacións artísticas

Coñecemento

...

RESULTADOS

EXPLOTACIÓN EN EXCLUSIVA
DA ACTIVIDADE PROTEXIDA!

En que se traduce a protección?

Patente

Deseño industrial

Segredo industrial

Dereitos de autor

BENEFICIOS

Na posición competitiva:

Un posicionamento máis competitivo para os produtos innovadores

Mellora competitiva fronte á competencia

En termos económicos:

Maior rendabilidade do feito protexido

A nivel interno:

Establecer unha estratexia de protección

Implantar procedementos de vixilancia tecnolóxica

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes fases:

Fase 1

Planificación

Formación a  responsables e  planificación das  sesións de traballo e os  obxectivos para cada unha delas

fase02

Fase 2

Información e analise

Identificación do material innovador, de deseño, creativo ou coñecemento a protexer.

fase03

Fase 3

O Plan de Protección

Deseño do Plan de Protección que inclúe o estado da arte e a implementación de procedementos de vixilancia tecnolóxica

fase04

Fase 4

A protección

Execución do Plan de Proteción. Redacción da memoria e documentación de solicitude da actividade a protexer: patente, deseños industriais, dereitos de autor…

QUE ACCIÓNS SE CONTEMPLAN?

Servizo modular: adaptado ás necesidades da túa empresa, centro tecnolóxico, entidade de investigación…

ACCIÓNS INCLUIDAS
 • Identificación da actividade innovadora 
 • Informe do Estado da Arte da actividade innovadora
 • Implantación de procedementos de vixilancia tecnolóxica e custodia de segredos
 • Plan de Protección 
 • Execución do Plan de Protección

Coñece en detalle o servizo de Protección da innovación 

TARIFAS DOS SERVIZOS

Serrvizo cofinanciado, hai unha tarifa para ti.

*A partir de 3 persoas traballadoras ou socios traballadores

 • Tarifa A

 • 500.
 • MICROpemes, entidades e persoas autónomas

 • Tarifa B

 • 750.
 • PEMEs ou entidades integradas nun Clúster

 • Tarifa C

 • 1.000.
 • PEMEs e outras entidades

O servizo Protección da innovación ten un custo total asumido polo IGAPE de 3.652’82 € que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

*Definición da PEME:

 • MICROempresa, menos de 10 traballadores/as, menos ou igual a 2 millóns de euros de volume de negocio ou menos ou igual a 2 millóns de euros de balance xeral
 • PEME, entre 10 e 250 traballadores/as e entre 2 millóns e 50 millóns de euros de volume de negocio ou entre 2 e 43 millóns de euros de balance xeral

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

 

Persoa de contacto: Alberto Álvarez

alberto.alvarez@alvarezreal.com

982 280 258