fbpx
iconos_mesa-de-trabajo-1-copia-7

Servizos | PROFESIONALIZACIÓN 

Preparación de procesos certificables 

Consiste na colaboración e o seguimento da implantación dun sistema de xestión baseado en procesos segundo as normas ISO ou similares 

Planificación

Análise de procesos

Seguimento de resultados

EN QUE CONSISTE?

BENEFICIOS

Coa implantación do servizo terá os seguintes beneficios:

Posibilidade de acceso a unha certificación recoñecida

Mellora da imaxe da empresa

Priorización das oportunidades de mellora

Establecemento de obxectivos e metas máis ambiciosas

Maior orientación ó cliente, minimizando queixas e reclamacións

Mellora do valor en cada servizo ou produto

Mellora da produtividade empresarial

Incremento da motivación e capacidade de traballo

Resultados máis previsibles e controlables

Incremento da rendabilidade a través da redución de custes e perdas

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes fases:

Fase 1

Planificación, diagnóstico e sensibilización persoal 

Planificar o diagnóstico

Formar ás persoas

fase02

Fase 2

Análise de procesos

Mapa de procesos

Descrición dos procesos

Diagramas de procesos

fase03

Fase 3

Definición de indicadores e cadro de mando

Seguimento e medición dos procesos

fase04

Fase 4

Seguimento de resultados. Revisión e mellora

Revisión do sistema pola dirección

Auditoría interna

Análise de resultados. Revisión dos procesos

QUE ACCIÓNS SE CONTEMPLAN?

Servizo modular: adaptado ás necesidades da túa empresa

ACCIÓNS INCLUIDAS

Xornadas de formación ó persoal

Visitas continuas á empresa

Preparación da documentación de soporte

Análises dos datos estrutura da empresa

Certificacións ISO ou similares

Auditorías de situación e cumprimento

Orientación de cara á mellora continua

Formulación de obxectivos de futuro

Coñece en detalle o servizo Preparación de procesos certificables 

TARIFAS DOS SERVIZOS

Servizo cofinanciado, hai unha tarifa para ti.

*A partir de 3 persoas traballadoras ou socios traballadores

  • Tarifa A

  • 700.
  • MICROpemes e persoas autónomas

  • Tarifa B

  • 1.050.
  • PEMEs integradas nun Clúster

O servizo Preparación de procesos certificables ten un custo total asumido polo IGAPE de 5.112’25 € que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

*Definición da PEME:

  • MICROempresa, menos de 10 traballadores/as, menos ou igual a 2 millóns de euros de volume de negocio ou menos ou igual a 2 millóns de euros de balance xeral
  • PEME, entre 10 e 250 traballadores e entre 2 millóns e 50 millóns de euros de volume de negocio ou entre 2 e 43 millóns de euros de balance xeral

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

 

Persoa de contacto: Santiago Pol Canle

santiago.pol@norquality.es

670 030 631