fbpx
iconos_mesa-de-trabajo-1-copia-5

Servizos | PROFESIONALIZACIÓN 

Optimización da produción e a cadea loxística 

Ofrece solucións en calquera proceso da cadea loxística, adoptando e implantando solucións útiles para a empresa, centradas na obtención de resultados medibles e cuantificables. O servizo conta coa implicación do persoal da PEME 

MELLORA A EFICIENCIA E REDUCE OS CUSTES NA CADEA LOXÍSTICA E PRODUCIÓN 

Análise: identifica áreas de mellora

Deseño de solucións dende dentro e man a man cos traballadores

Solucións implantadas: optimización dos recursos

EN QUE CONSISTE?

OBXECTIVOS

O servizo pretende dar resposta ós seguintes retos:

Solucionar un potencial problema en calquera proceso da cadea loxística

Adopción e implantación de solucións útiles para a empresa

Solucións centradas na obtención de resultados medibles e cuantificables

Contar coa implicación do persoal da peme

Extrapolar os resultados obtidos cara a outras áreas da empresa

METODOLOXÍA

A metodoloxía do servizo consiste en:

Uso de ferramentas enmarcadas na filosofía LEAN

Redución ou eliminación das actividades que non conlevan valor

Creación dun equipo mixto de traballo

RESULTADOS

Coa implantación do servizo, poderá obter, entre outros, os seguintes resultados:

Incremento da eficiencia e estandarización. Redución dun mínimo do 40% de tempos asociados a desprazamentos e procura de materiais e ferramentas

Mellora do control de stocks. Disminución dos niveis de stock un mínimo do 10%

Optimización da produción. Reduccións de tempo dedicado ó proceso entre un 15-25%

Mellora do nivel de servizo

Capacidade para detectar melloras

Mellora do control de custes, sin investimento

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes fases:

Fase 1

Análise

Formación inicial

Selección de proceso

Situación actual e obxectivos

fase02

Fase 2

Desenvolvemento e implantación 

Apoio presencial

Formación específica

Formación continua

Deseño e implantación de melloras

Cuantificación de resultados

fase03

Fase 3

Apoio continuado á implantación 

Apoio telefónico

Apoio online

Formación grupal

QUE ACCIÓNS SE CONTEMPLAN?

Servizo modular: adaptado ás necesidades da túa empresa

EXEMPLOS DE ACCIÓNS INCLUIDAS OU POSIBLES ACCIÓNS

Xestión de almacén

Optimización do transporte

5S e xestión visual

Análise de cuello de botella

Definición de indicadores

Optimización da produción

Estudo de métodos e tempo

Melloras na planificación

Niveis de stocks

Xestión de obsoletos

BENEFICIOS

Cuantificación de resultados para a toma de decisións

Formación con forte compoñente participativo e práctico

Autonomía

Creación de cultura participativa

Melloras que non supoñen investimento

Incremento da productividade

Orientación á eficacia, eficiencia e reducción de custes operativos

Coñece en detalle o servizo Optimización da produción e a cadea loxística

TARIFAS DOS SERVIZOS

Servizo cofinanciado, hai unha tarifa para ti.

* A partir de 3 persoas traballadoras ou socios traballadores

  • Tarifa A

  • 750.
  • MICROpemes e persoas autónomas

  • Tarifa B

  • 1.125.
  • PEMEs integradas nun Clúster

O servizo Optimización da produción e a cadea loxística ten un custo total asumido polo IGAPE de 6.269’01 € que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

*Definición da PEME:

  • MICROempresa, menos de 10 traballadores/as, menos ou igual a 2 millóns de euros de volume de negocio ou menos ou igual a 2 millóns de euros de balance xeral
  • PEME, entre 10 e 250 traballadores/as e entre 2 millóns e 50 millóns de euros de volume de negocio ou entre 2 e 43 millóns de euros de balance xeral

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

 

Persoas de contacto: Mariló Morán / Francisco Plaza

gestion@teamandtime.com

981 978 786