fbpx
1. DESCRICIÓN DO SERVIZO

OBXECTIVOS

Competir significa desenvolver unha visión financeira práctica. En concreto, o servizo pretende:

ANÁLISE

Identificación da situación financeira actual e identificación da marxe de mellora.

ACCIÓNS CONCRETAS

Implantación dunha metodoloxía concreta de análise que permita obxectivar a toma de decisións estratéxicas.

FORMACIÓN

Preparar o equipo administrativo-financeiro para o mantemento das prácticas acordadas para darlle continuidade no futuro.

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas:

*As empresas solicitantes do servizo poderán optar á incorporación dun bolseiro para apoiar o desenvolvemento do proxecto de mellora.

Coñece en detalle os servizo de optimización financieira
Díptico do servizo de optimización financieira
Infografía do servizo de optimización financeira

ACCIÓNS

Un servizo á disposición da empresa para o desenvolvemento de diferentes actividades nas seguintes áreas:

POLÍTICA FINANCEIRA DE PROVEDORES E CLIENTES

XESTIÓN BANCARIA E NEGOCIACIÓN

BUSCA DE FINANCIAMENTO COMPLEMENTARIO E INNOVADOR

XESTIÓN FINANCEIRA OPERATIVA: XESTIÓN DE TESOURERÍA

FORMACIÓN FINANCEIRA PERSONALIZADA

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS

REVISIÓN PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS

Dotamos as empresas de ferramentas para que coñezan mellor a súa realidade e poidan prepararse para o futuro
2. SOLICITUDE E CONTACTO DO SERVIZO

A empresa cofinancia co aboamento da súa correspondente tarifa unha parte do custo total do servizo.

 • Tarifa A

 • 697.
  • Micropemes e persoas autónomas
  • (número total de empregados ou socios traballadores non inferior a 3)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 2 millóns de euros)

 • Tarifa B

 • 1046.
  • Pemes integradas nun clúster
  • (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 10 millóns de euros)

 • Tarifa C

 • 1394.
  • O resto de pemes solicitantes
  • (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 50 millóns de euros)

As empresas que tiveran finalizado un ou varios servizos do mesmo tipo nos dous anos anteriores á solicitude aplicaráselles un incremento no seu cofinanciamento crecente dun 20% por cada un dos servizos do mesmo tipo reiterados nese período.

Pode consultar o importe total do servizo (a parte asumida polo Igape e a parte pola empresa) no DOG-7-07-17

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

 • Empresa: Arxon Estrategia
 • Persoa de contacto: Rafael Martínez-Carrasco Samartín
 • Teléfono: 620 23 03 89
 • Correo: info@arxonestrategia.com