fbpx
iconos_mesa-de-trabajo-1-copia-4

Servizos | PROFESIONALIZACIÓN 

Mellora da xestión financeira e procura de financiamento 

Recibe asesoramento en diferentes áreas estratéxicas e operativas da túa empresa

ASESORAMENTO DE ALTO NIVEL NO ÁMBITO FINANCEIRO E DA XESTIÓN DA TESOURERÍA  

Toma eficiente de decisións dende a empresa

Proceso compartido de análise e deseño de accións

Desenvolvemento técnico do persoal directivo e mandos

EN QUE CONSISTE?

OBXECTIVOS

O servizo pretende dar resposta ós seguintes retos:

Análise. Identificación da situación financeira actual e identificación da marxe de mellora

Accións concretas. Implantación dunha metodoloxía concreta de análise que permita obxectivar a toma de decisións estratéxicas

Formación. Preparar o equipo administrativo-financeiro para o mantemento das prácticas acordadas para darlle continuidade no futuro

BENEFICIOS

Coa implantación do servizo terá os seguintes beneficios:

Promoción da mellora continua na organización

Crea e transmite coñecemento durante o programa

Potencia a autonomía na xestión financeira

Unha nova estratexia de innovación aberta na organización

Fomenta unha actitude de xestión preventiva

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes fases:

Fase 1

Lanzamento 

Reunión para a definición de obxectivos e alcance

fase02

Fase 2

Diagnose

Revisión de documentación

Proceso compartido para a aprendizaxe

fase03

Fase 3

Plan de mellora

Execución de módulos de acción prevalidados co cliente

fase04

Fase 4

Peche

Informe final

Valoración do servizo

QUE ACCIÓNS SE CONTEMPLAN?

Servizo modular: adaptado ás necesidades da túa empresa

ACCIÓNS INCLUIDAS

Política financeira dos provedores

Política financeira comercial

Xestión bancaria e negociación

Procura de financiamento

Xestión financeira operativa

Contabilidade analítica

Procesos de xestión financeira

Análise financeira sectorial

Formación financeira

Sistemas de información e control financeiro

Xestión de solvencia e endebedamento

Custes de financiamento

Asesoramento financeiro e mercantil para a Dirección

Auditorías internas para a mellora de xestión

Valoración de empresas

Coñece en detalle o servizo Mellora da xestión financeira e procura de finaciamento 

TARIFAS DOS SERVIZOS 

Servizo cofinanciado, hai unha tarifa para ti.

* A partir de 3 persoas traballadoras ou socios traballadores

  • Tarifa A

  • 550.
  • MICROpemes e persoas autónomas

  • Tarifa B

  • 825.
  • PEMEs integradas nun Clúster

O servizo Mellora da xestión financeira e procura de financiamento ten un custo total asumido polo IGAPE de 3.884’10 € que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

*Definición da PEME:

  • MICROempresa, menos de 10 traballadores/as, menos ou igual a 2 millóns de euros de volume de negocio ou menos ou igual a 2 millóns de euros de balance xeral
  • PEME, entre 10 e 250 traballadores/as e entre 2 millóns e 50 millóns de euros de volume de negocio ou entre 2 e 43 millóns de euros de balance xeral

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

 

Persoa de contacto: Rafael Martínez-Carrasco Samartín

881 99 89 25