fbpx
2-en-1

Servizos | DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO

Desenvolvemento de plans de acción e plan transversal

Identifica as accións prioritarias ou de maior impacto,

crea os equipos para poñelas en marcha, deseña o modelo de seguimento adecuado e implanta o teu plan 

AXUDÁMOSCHE A POÑER EN MARCHA PROXECTOS OU PLANS DE ACCIÓN 

Comunica o plan a toda a empresa

Mobiliza ó teu equipo para o cambio

Pon en marcha o plan de forma eficiente

EN QUE CONSISTE?

OBXECTIVOS

O servizo pretende dar resposta ós seguintes retos:

Mellora da xestión: obxectivos, seguimento...

Taboleiro de indicadores

Mellora da organización

Contraste externo / interno da estratexia

BENEFICIOS

Coa implantación do servizo terá os seguintes beneficios:

Formación, xestión empresarial e estratexia

Motivación individual

Cohesión de equipo

Reflexión /cambio de rutina

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes fases:

Fase 1

Comunicación de empresa 

Apoio na presentación ó equipo da estratexia e plans prioritarios

fase02

Fase 2

Creación de equipos 

Reparto de responsabilidades e asignación de obxectivos do plan

fase03

Fase 3

Modelo de seguimento 

Mecanismo de coordinación: reunións, reportes, taboleiro de indicadores

fase04

Fase 4

Posta en marcha de plan transversal  

Plan de xestión por competencias

Plan de organización

Plan de xestión por obxectivos

QUE ACCIÓNS SE CONTEMPLAN?

Servizo modular: adaptado ás necesidades da túa empresa

ACCIÓNS INCLUIDAS

ORGANIZACIÓN

 • Diagnóstico da organización
 • Formalización: manuais de posto, GAP organizativo,…
 • Redeseño: adaptación ás necesidades actuais e futuras
 • Titorización e Formación

 

XESTIÓN POR COMPETENCIAS

 • Identificar as competencias individuais ou grupais por posto
 • Análises GAP competencias
 • Deseño do plan de desenvolvemento. Análise do ciclo dende a etapa de recrutamento ata as distintas etapas da xestión de persoas

 

XESTIÓN POR OBXECTIVOS

 • Deseño do novo modelo de xestión
 • Definición de metas grupais ou individuais
 • Ferramenta de seguemento e control
 • Titorización e Formación

 

MODELO RETRIBUTIVO POR OBXECTIVOS

 • Deseño do sistema de gratificación da consecución de metas

Coñece en detalle o servizo Desenvolvemento de plans de acción e plan transversal 

TARIFAS DOS SERVIZOS

Servizo cofinanciado, hai unha tarifa para ti.

* A partir de 4 persoas traballadoras ou socios traballadores

 • Tarifa A

 • 700.
 • MICROpemes e persoas autónomas

 • Tarifa B

 • 1.050.
 • PEMEs integradas nun Clúster

O servizo Desenvolvemento de plans de acción ten un custo total asumido polo IGAPE de 5.314’32 € que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

*Definición da PEME:

 • MICROempresa, menos de 10 traballadores/as, menos ou igual a 2 millóns de euros de volume de negocio ou menos ou igual a 2 millóns de balance xeral
 • PEME, entre 10 e 250 traballadores/as e entre 2 millóns e 5 millóns de euros de volume de negocio ou entre 2 e 43 millóns de euros de balance xeral

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

 

Persoa de contacto: Isabel Álvarez

ialvarez@dpiestrategia.com

986 22 63 02