fbpx
iconos_mesa-de-trabajo-1-copia-8

Servizos | INNOVACIÓN

Deseño e lanzamento de produtos e servizos innovadores

Servizo que ofrece resultados medibles e tanxiles, orientado á aprendizaxe e adaptado ás túas necesidades 

VIVE E APLICA A EXPERIENCIA DO DESEÑO ESTRATÉXICO 

Formación

Creatividade

Aplicación real

EN QUE CONSISTE?

OBXECTIVOS

O servizo pretende dar resposta ós seguintes retos:

Aplicación do pensamento de deseño e o seu método de resolución de problemas

Transformación. Adaptación ás ferramentas de deseño estratéxico para integrar os principios do pensamento de deseño nos equipos e procesos

Implantación conxunta. Colaboración na implementación da metodoloxía e ferramentas seleccionadas

RESULTADOS

Coa implantación do servizo terá os seguintes resultados:

Análise do potencial innovador da peme

Guía metodolóxica e ferramentas

Titorización

BENEFICIOS

Coa implantación do servizo terá os seguintes beneficios:

Empatizar. Coñece ós teus clientes e as súas necesidades

Transforma os teus problemas en oportunidades de innovación

Orientación dos teus produtos e servizos ó que demanda o mercado

Adaptación ó cambio mediante interaccións co cliente

Deseño de solucións en colaboración co cliente

Orientación do equipo e da organización cara a innovación máis eficiente

Representación física das ideas ou conceptos para unha validación no mercado eficiente

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes fases:

Fase 1

Situación de partida 

Cuestionario autodiagnóstico

Definición KPIs

Selección do caso piloto

fase02

Fase 2

Transformación 

Píldoras formativas. Obradoiro teórico-práctico a medida

Metodoloxía e ferramentas

Plan de implementación sobre un caso real (lanzamento de produto ou servizo)

fase03

Fase 3

Plan de acción 

Execución de accións para o lanzamento do produto ou servizo

Titorización e seguimento

Seguimento de indicadores

QUE ACCIÓNS SE CONTEMPLAN?

Servizo modular: adaptado ás necesidades da túa empresa

ACCIÓNS INCLUIDAS
 • Un completo kit de materiais para aplicar deseño estratéxico
 • Un modelo de traballo para facilitar sesións de innovación
 • Un plan de implementación de accións de impulso e mellora das actividades de innovación basaeda na metodoloxía proposta
 • Autodiagnose sobre cultura de innovación actualizable para coñecer o grao de mellora
 • Formación in company personalizada
 • Titorización e seguimento

120 horas de consultoría

5 reunións presenciais e seguimento continuo 

Coñece en detalle o servizo Deseño e lanzamento de produtos e servizos innovadores

TARIFAS DOS SERVIZOS 

Servizo cofinanciado, hai unha tarifa para ti.

*A partir de 3 persoas traballadoras ou socios traballadores

 • Tarifa A

 • 700.
 • MICROpemes e persoas autónomas

 • Tarifa B

 • 1.050.
 • PEMEs integradas nun Clúster

O servizo Deseño e lanzamento de produtos e servizos innovadores ten un custo total asumido polo IGAPE de 5.185’71 € que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

*Definición da PEME:

 • MICROempresa, menos de 10 traballadores/as, menos ou igual a 2 millóns de euros de volume de negocio ou menos ou igual a 2 millóns de euros de balance xeral
 • PEME, entre 10 e 250 traballadores/as e entre 2 millóns e 50 millóns de euros de volume de negocio ou entre 2 e 43 millóns de euros de balance xeral

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

 

Persoas de contacto:

Laura Zacarés

laura.zacares@incotec.es

+ 34 654 87 79 59

e

Javier Patiño

javier.patino@incotec.es

+ 34 675 69 81 50