fbpx
Recurso 12

Servizos | COVID-19

Implementación de metodoloxías e procesos acordes coa economía circular

EN QUE CONSISTE O SERVIZO?

Integra os criterios de reutilización, renovación e reciclaxe na cultura da empresa

Aforra en custos de materiais, enerxía e auga

Adapta a actividade económica ao novo marco regulatorio

FASES

Como se desenvolve o servizo?

Fase 1

Formación e sensibilización  

fase02

Fase 2

Análise da empresa en termos de circularidade

fase03

Fase 3

Execución do plan de acción 

Tarifa para a empresa

600 euros

SOLICITUDES

 

Para recibir este servizo, elixe unha das seguintes entidades colaboradoras:

Persoa de contacto: Natalia Nogueira

n.nogueira@inovalabs.es

986 22 71 35

Persoa de contacto: Santiago Pol

info@norquality.es

981 17 43 81

Persoa de contacto: Alicia Fernández

aliciafernandez@valoraconsultores.com

600 50 62 43

A entidade seleccionada presentará a solicitude da axuda, executará o servizo e logo encargarase de realizar a xustificación.

Ata cando se pode solicitar?

O prazo está aberto ata o 15 de novembro de 2021 (agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito).

Réxime de concesión: simple, as solicitudes vanse seleccionar atendendo á orde de presentación.

Cales son as túas obrigas?

Entre outros aspectos, executar as actuacións que fundamenten a concesión da subvención e colaborar coa entidade que che preste o servizo, achegádonlle toda documentación requirida.