fbpx
planestratexia

Servizos | COVID-19

Elaboración, adaptación e implementación de plans estratéxicos de internacionalización

EN QUE CONSISTE O SERVIZO?

Deseña e implanta o teu plan de internacionalización

Aumenta as túas exportacións e impulsa as alianzas comerciais

Pon en marcha ferramentas de marketing dixital internacional

FASES

Como se desenvolve o servizo?

Fase 1

Formación e sensibilización  

fase02

Fase 2

Análise

fase03

Fase 3

Plan de internacionalización

fase04

Fase 4

Execución do plan e seguimento

Tarifa para a empresa

600 euros

SOLICITUDES

 

Para recibir este servizo, elixe unha das seguintes entidades colaboradoras:

Persoa de contacto: Laura Sanjuán

internacionalizacion@eosa.com 

986 419 922

Persoa de contacto: Carla Neira

carla@esquio.es

986 16 83 32

Persoa de contacto: Javier Casal

info@gadi.com.es

986 09 55 89

A entidade seleccionada presentará a solicitude da axuda, executará o servizo e logo encargarase de realizar a xustificación.

Ata cando se pode solicitar?

O prazo está aberto ata o 15 de novembro de 2021 (agás que se produza o suposto de esgotamento do crédito).

Réxime de concesión: simple, as solicitudes vanse seleccionar atendendo á orde de presentación.

Cales son as túas obrigas?

Entre outros aspectos, executar as actuacións que fundamenten a concesión da subvención e colaborar coa entidade que che preste o servizo, achegádonlle toda documentación requirida.