fbpx
iconos_mesa-de-trabajo-1-copia-11

Servizos | DESENVOLVEMENTO ESTRATÉXICO

Análise de potencial competitivo

Permite identificar e valorar os factores que definen a capacidade dunha empresa para competir no mercado. Faino a través da Metodoloxía da Matriz T-H 

MIDE O GRAO DE DESENVOLVEMENTO COMPETITIVO DA TÚA PEME EN BASE A TECNOLOXÍAS (T) E PERSOAS (H)

Nivel actual de competitividade

Folla de ruta a 2/3 anos

Posta en marcha das melloras prioritarias

EN QUE CONSISTE?

OBXECTIVOS

O servizo pretende dar resposta ós seguintes obxectivos:

Determinar a posición competitiva actual da empresa en 22 factores de competitividade

Definir, consensuadamente, a ruta ideal do cambio. Establecer as accións para a mellora da competitividade (folla de ruta)

Colaborar na implantación das accións de mellora temperá seleccionadas

RESULTADOS

A posta en marcha do servizo pretende alcanzar os seguintes resultados:

Informe do potencial competitivo

Plans de acción / folla de ruta

Titorización

BENEFICIOS

Coa implantación do servizo terá os seguintes beneficios:

Profesionalización da xestión e cohesión do equipo directivo

Visibilidade sobre a situación actual e sobre a estratexia a seguir

Transferencia de coñecemento e adquisición de novas competencias por parte do equipo directivo

Creación dunha cultura de diagnose-acción na empresa: provocar o cambio na empresa

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes fases:

Fase 1

Formación 

Formación ó equipo sobre o traballo e a metodoloxía

 

Transferencia efectiva do coñecemento

fase02

Fase 2

Análise de potencial competitivo

Cuestionario de autoavaliación T -H

 

Análise de 22 factores de competitividade:  proxecto de futuro, dixitalización, mensaxe-marca,  organización, financiamento…

 

Análise e integración de aportacións

 

Reunión de consenso

fase03

Fase 3

Definición e implantación de accións 

Reunión de accións e Elaboración de folla de ruta

 

Accións para a mellora da competitividade priorizadas

 

Accións a implantar co apoio da consultora

 

Implantación de accións definidas

 

Titorización do resto accións de mellora temperá  prioritarias

 

Seguimento e avaliación da implantación das accións de mellora

QUE ACCIÓNS SE CONTEMPLAN?

Servizo modular: adaptado ás necesidades da túa empresa

METODOLOXÍA

Aplicación da metodoloxía da Matriz T-H (Técnico-Human):

  • TÉCNICO (T): mide o grao de avance na implantación e uso de sistemas (normas, protocolos, procedementos…)
  • HUMANO (H): mide o nivel de uso das capacidades dispoñibles (persoas, motivación, compromiso…)

Os resultados posicíonanse na matriz T-H, avaliando así o seu grao de desenvolvemento competitivo. A partir de ahí, defínese a ruta de cambio e identifícanse as accións de mellora máis axeitadas

ACCIÓNS INCLUIDAS

Uso gratuito de 4 módulos do software PLAAM, a única plataforma do mercado que conxuga as ferramentas necesarias para a correcta xestión, comunicación e control dunha empresa. Conta con máis de 25 módulos

 

Módulos: CRM, sistema de newsletter, xestor de proxectos e xestor de tarefas

Coñece en detalle o servizo Análise de potencial competitivo 

TARIFAS DOS SERVIZOS

Servizo cofinanciado, hai unha tarifa para ti.

* A partir de 3 persoas traballadoras ou socios traballadores

  • Tarifa A

  • 126.
  • MICROpemes e persoas autónomas

  • Tarifa B

  • 189.
  • PEMEs integradas nun Clúster

O servizo Análise de potencial competitivo ten un custo total asumido polo IGAPE de 2.868’79 euros ( en A Coruña), 2.969’92 euros (en Pontevedra), 4.657’29 euros (en Lugo), 4.657’29 euros (en Ourense) que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

*Definición da PEME:

  • MICROempresa, menos de 10 traballadores/as, menos ou igual a 2 millóns de euros de volume de negocio ou menos ou igual a 2 millóns de euros de balance xeral
  • PEME, entre 10 e 250 traballadores/as e entre 2 millóns e 50 millóns de euros de volume de negocio ou entre 2 e 43 millóns de euros de balance xeral

AXENTES COLABORADORES

O servizo desenvólvese a través de:

 

LUGO E OURENSE

Persoa de contacto: Nieves Pampillo

npampillo@deloitte.es

981 006 664

A CORUÑA E PONTEVEDRA

Persoa de contacto: Fernando Picón

fpg@obz.es

881 977 196