fbpx

Deseña o teu itinerario
de mellora competitiva

Impulsando a competitividade
das pemes e a industria galega

Re-acciona, é un programa conxunto de Igape, Amtega e Gain, que comprende un esquema de servizos de mellora da competitividade empresarial, nacido para capacitar as pemes ante os novos retos do mercado, dotándoas dun valor engadido que permita acelerar os seus procesos de mellora e incorporar novos coñecementos ás súas estruturas. O programa dispón dun total de 15 servizos ao redor de catro eixes de competitividade: a estratexia, a profesionalización, a dixitalización e a innovación.

bandera-ue-financiacion80% financiamento europeo

Este programa conta co cofinanciamento da Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional dentro do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

Filosofía

filosofia-reacciona_mesa-de-trabajo-1

Colaboración público-privada

A posta en marcha dun servizo Re-acciona supón unha implicación da empresa no desenvolvemento do proxecto de mellora, o cal garante o éxito nos resultados. Desde o Igape, Amtega e Gain préstase un apoio económico subvencionando nun 80 % do custo total do servizo.

filosofia-reacciona_mesa-de-trabajo-1-copia

Acompañamiento na execución

Os servizos desenvólvense de maneira conxunta e guiada polo axente colaborador, que en todo momento está a disposición da empresa durante a duración do servizo de mellora, que pode ir dos 3 aos 6 meses aproximadamente.

filosofia-reacciona_mesa-de-trabajo-1-copia-3

Aprendizaxe e autonomía

Os servizos están diseñados desde un carácter práctico, e buscan que a empresa se profesionalice nunha determinada área estratéxica ou operativa, e para iso o acompañamiento na excepción e a formación que se dá durante o servizo é clave para conseguilo.

filosofia-reacciona_mesa-de-trabajo-1-copia-2

Consecución de resultados

Desde o comezo do servizo defínense uns obxectivos para alcanzar que se fan tanxibles ao rematar o servizo, de maneira que desde o inicio a empresa coñece que pode esperar coa súa posta en marcha.

Servicios

Tarifas

TARIFA A

Micropemes* e persoas autónomas

*Micropeme: menos de dez personas traballadores, menos de 2 millóns de euros de volumen de negocio.

TARIFA B

Pemes* pertencentes a un cluster empresarial

*Peme: entre 10 e 250 traballadores e entre 2 millóns e 5 millóns de euros de volumen de negocio.

TARIFA C

O resto de pemes

Servizos a partir de 3 persoas traballadoras
ou socios traballadores*

*Servizos de Proxecto de futuro e plan de mellora e de Desenvolvemento de plans de acción e plan transversal, deberán contar cun equipo mínimo de 4 persoas

Resultados dende 2016

resultados-reacciona-icono_45,5 M€

Orzamento
executado

resultados-reacciona-icono_51,08 M€

Achegados polas empresas

Descarga as memorias
de resultados
2016-2018

resultados-reacciona-icono_31039

Número de servizos

resultados-reacciona-icono_2

811

Número de empresas

resultados-reacciona-icono_1

21%

Empresas en máis dun servizo

Casos de éxito