fbpx

2020, ano de desafíos

A emerxencia sanitaria creou un escenario excepcional para o tecido empresarial galego. Nese contexto, a oferta de servizos Re-acciona adaptouse ás novas necesidades.

 

Para iso, a Xunta apostou por avanzar na profesionalización e no desenvolvemento estratéxico dos negocios. Tamén se impulsou a dixitalización e a innovación nas empresas galegas.

 

Para a posta en marcha do programa Re-acciona, o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) contou coa colaboración da Axencia Galega de Innovación (Gain) e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).

“Puxemos a disposición das empresas galegas varias asistencias para que analizasen a súa posición e definisen os pasos de mellora que debían seguir. A través de Re-acciona tamén lles axudamos a perfilar unha estratexia dixital e a implantar metodoloxías para desenvolver novos procesos de negocio”.

Fernando Guldrís, Director do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)

empresas

Re-acciona ofreceu ata sete convocatorias durante o periodo 2020-2022. Participaron empresas de todos os sectores, como mínimo, con tres persoas traballadoras

 

No 2021 activouse o paquete Re-acciona COVID-19, que sumou outros cinco novos servizos para atender á situación económica xerada pola pandemia

Re-acciona ofreceu ata sete convocatorias durante o periodo 2020-2022. Participaron empresas de todos os sectores, como mínimo, con tres persoas traballadoras

 

No 2021 activouse o paquete Re-acciona COVID-19, que sumou outros cinco novos servizos para atender á situación económica xerada pola pandemia

Re-acciona ofreceu ata sete convocatorias durante o periodo 2020-2022. Participaron empresas de todos os sectores, como mínimo, con tres persoas traballadoras

 

No 2021 activouse o paquete Re-acciona COVID-19, que sumou outros cinco novos servizos para atender á situación económica xerada pola pandemia

RESULTADOS DA EDICIÓN 2020 – 2022

Nº servizos aprobados

1.257

Nª empresas beneficiarias

885

Empresas que repiten con outro servizo

42%

Orzamento executado

5’8 millóns de euros

Achegados polas empresas

0’98 millóns de euros

Nº de convocatorias

7

Nº axentes colaboradores

19

AXUDAS POR EIXOS

Estratexia e Profesionalización

64%

Dixitalización

18%

Innovación

18%

DE ONDE SON AS EMPRESAS PARTICIPANTES EN RE-ACCIONA?

CANTAS PERSOAS TRABALLADORAS TEÑEN?

54%

De 3 a 10

36%

De 11 a 50

10%

De 51 a 250

RESULTADOS GLOBAIS DO PROGRAMA DE 2012 A 2022

13’7

Millóns de euros

Orzamento executado

2’3

Millóns de euros

Achegados polas empresas

80%

Financiamento europeo

2.695

Número de servizos

1.946

Número de empresas beneficiarias

32%

Das empresas solicitan máis dun servizo

RE-ACCIONA EN PRIMEIRA PERSOA

 

Desenvolvemento estratéxico

Análise de potencial competitivo

“Marcamos o rumbo para dar resposta aos desafíos de futuro”

Eva Trillo | MC Intermodul

Proxecto de futuro e plan de mellora 

“Re-acciona permitiunos detectar novas liñas de negocio”

Marta Carril | Gestoría Carril

Análise de cumplimento normativo 

“Reducimos custes, procesos e simplificamos a estructura empresarial”

Miriam Varela | Varela Cartera

Profesionalización

Mellora da xestión financeira e procura de financiamiento

“Adquirimos metodoloxías para detectar problemas financeiros”

José Luis Gude | Aleutos

Optimización da produción e a cadea loxística

“Aumentamos a nosa produtividade nun 30%”

Ignacio Duaso | Disiclín

Relanzamento comercial

“Agora chegamos mellor aos nosos posibles clientes”

Antonio Rodríguez | Aba Sacra

Preparación de procesos certificables

“Melloramos a nosa organización e a oferta que prestamos”

Elías Rozas | Pedra Salgada

Optimización da produción e a cadea loxística

“Re-acciona permitiunos detectar novas liñas de negocio”

Marta Carril | Gestoría Carril

Miriam Varela | Varela Cartera

Miriam Varela | Varela Cartera

Dixitalización

Definición dunha estratexia dixital da empresa

“Logramos 8.000 seguidores no perfil de Facebook en menos de 3 meses”

Orlando Cotado | Abica Concepts

Definición e implantación dunha estratexia de ciberseguridade

“A nosa empresa está máis segura ante os novos riscos da tecnoloxía”

Felipe Carlos Velasco | Berete

Apolo na adopción de solucións de xestión empresarial en mobilidade

“Recibimos máis chamadas de interesados nas nosas actividades”

Alejandro Castro | Castro Composites

Deseño dunha estratexia de marketing de contidos

“Melloramos a nosa organización e a oferta que prestamos”

Paula Sande | Ategal

Optimización da produción e a cadea loxística

“Re-acciona permitiunos detectar novas liñas de negocio”

Marta Carril | Gestoría Carril

Miriam Varela | Varela Cartera

Miriam Varela | Varela Cartera

Re-acciona en primeira persoa

 

Innovación

Deseño e lanzamento de produtos e servizos innovadores

“Definimos o noso produto cun proceso máis rápido”,

Alberto González | Alén Space

Protección da innovación

“Obtivemos ferramentas que melloran a nosa posición internacional”

Piergiuseppe Lasalandra | Edafotec

Asesoramento para o financiamento da innovación

“Co apoio de Re-acciona creamos o departamento de I+D”

Para impulsar a difusión do programa Re-acciona entre o tecido empresarial galego:

+250

blogs e noticias

+260.000

páginas vistas

+60

webinarios

+2.200

asistentes

+35

casos de éxito

+17.500

visualizacións

Maximizamos a difusión para apoiar ao tecido empresarial

Articulouse unha estratexia de comunicación a través de diferentes canles e accións: mailings, chamadas, publicidade dixital, difusión a través de redes sociais e o envío do boletín

Ademais dos resultados alcanzados, o programa Re-acciona obtivo o seguinte impacto:

+34.000

usuarios web

+10.000

seguidores

+6.700

subscriptores