fbpx

WEBINAR

PROFESIONALIZACIÓN E ESTRATEXIA,

PIARES PARA REFORZAR

O SECTOR AGROALIMENTARIO

 

Formulario de inscrición

Ata o 14 de xullo de 2020.

De 12.30-13.30

A través de Zoom Webinars

Nome (requirido)

Apelidos (requirido)

Empresa (requirido)

Teléfono

Enderezo de correo electrónico (requirido)

POLÍTICA DE PRIVACIDADE. Os datos deste formulario incorporaranse á base de datos de Xunta de Galicia co obxectivo de enviarlle información relativa as actividades que realicemos. Estes datos só serán utilizados para os fins expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado. Pode consultar a política de privacidade aquí. Vostede pode, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

Acepto a política de privacidade