fbpx

Ciclo webinars

Re-acciona

Formulario de inscrición

Do 10 ao 19 de xuño de 2020.

De 12.30/13.30 a 13.50/14.45 h.

Estratexia empresarial, profesionalización, innovación e dixitalización para apoiar ao seu negocio na situación actual.

Coñeza a nova convocatoria de axudas Re-acciona e
os servizos dispoñibles!

 

A través de Zoom Webinars

Nome (requirido)

Apelidos (requirido)

Empresa (requirido)

Teléfono

Enderezo de correo electrónico (requirido)

Realizou xa algún servizo Re-acciona?

A cal/es webinar/s quere inscribirse?

23 Xuño: Obradoiro Práctico:Cubrir solicitude Re-acciona07 Xullo: Protexe a innovación e coñecemento da túa empresa, tamén en tempos da Covid-19

En que servizo detectou unha necesidade de actúar a súa empresa?

POLÍTICA DE PRIVACIDADE. Os datos deste formulario incorporaranse á base de datos de Xunta de Galicia co obxectivo de enviarlle información relativa as actividades que realicemos. Estes datos só serán utilizados para os fins expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado. Pode consultar a política de privacidade aquí. Vostede pode, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

Acepto a política de privacidade