fbpx

Webinario

Axiliza a xestión de clientes dixitalizando o proceso comercial a través dun CRM

Formulario de inscrición

Ata o 19 de xaneiro ás 12:30 horas

A través de Zoom webinarios

Nome (requirido)

Apelidos (requirido)

Empresa (requirido)

Teléfono

Enderezo de correo electrónico (requirido)

POLÍTICA DE PRIVACIDADE. Os datos deste formulario incorporaranse á base de datos de Xunta de Galicia co obxectivo de enviarlle información relativa as actividades que realicemos. Estes datos só serán utilizados para os fins expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado. Pode consultar a política de privacidade aquí. Vostede pode, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

Acepto a política de privacidade