fbpx

| MÁIS INFORMACIÓN

CONTACTA CON NÓS PARA RECIBIR MÁIS INFORMACIÓN SOBRE OS DIFERENTES SERVIZOS

IGAPE

Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n 15703.

Santiago de Compostela

(A Coruña)

Nome (requirido)

Enderezo de correo electrónico (requirido)

Asunto

Mensaxe

POLÍTICA DE PRIVACIDADE. Os datos deste formulario incorporaranse á base de datos de Xunta de Galicia co obxectivo de enviarlle información relativa as actividades que realicemos. Estes datos só serán utilizados para os fins expresamente previstos e polo persoal debidamente autorizado, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral de Protección de Datos. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado. Pode consultar a política de privacidade na seguinte ligazón http://www.igape.es/gl/aviso-legal
Vostede pode, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

Acepto a política de privacidade