fbpx

Como poden contribuír as tecnoloxías green IT ao impacto medioambiental das empresas?

Como poden contribuír as tecnoloxías green IT ao impacto medioambiental das empresas?

Cada vez as empresas son máis conscientes do importante que é levar a cabo prácticas que busquen reducir o impacto ambiental. O sector TIC supón unha oportunidade, pois ofrécelles ás empresas ferramentas e innovacións para unha produción máis respectuosa co medio.

Estamos a falar das green IT, tecnoloxías e prácticas respectuosas co contorno que achegan grandes beneficios para a propia actividade empresarial. A continuación, amosamos cales son os principais:

  • Os dispositivos que permiten o seguimento e o control dos consumos, de maneira que, grazas á monitorización, se consigue a redución do gasto de enerxía.
  • As tecnoloxías de baixo consumo, das que poden dispoñer as empresas TIC para lograr unha gran produtividade con pouco consumo.
  • Os dispositivos de materiais pouco contaminantes, así como o emprego de enerxías renovables.
  • O cloud computing, xa que a nube evita que teñamos que dispoñer de información e realizar tarefas e procesos mediante o uso de dispositivos locais.
  • As infraestruturas intelixentes, formadas por edificios que logran unha redución importante do consumo e o impacto no medio, así como por centros loxísticos nos que, grazas ao coñecemento da experiencia do usuario co big data, se reducen os stocks.
  • As tecnoloxías de comunicación e mobilidade, que reducen os desprazamentos e, polo tanto, o consumo enerxético, fomentando o teletraballo.

O descoñecemento destas tecnoloxías impide, a miúdo, que as empresas asuman hábitos respectuosos co medio natural, pero pensas que esta é a única razón pola que non se implantan este tipo de prácticas ou se cadra pode ser por motivos de rendibilidade económica?

Fonte: https://ticnegocios.camaravalencia.com/