fbpx

Cales son as etapas na dixitalización da peme?

Cales son as etapas na dixitalización da peme?

As empresas son coñecedoras das vantaxes da aplicación das novas tecnoloxías nas organizacións, pero a miúdo descoñecen como levar a cabo o proceso de dixitalización. Realmente implica unha transformación da peme razón pola que o apoio de expertos e a fixación dunha folla de ruta para levala a cabo cobra especial importancia para que teña éxito.

Unha alternativa que poden aplicar as empresas consiste en que a través de diferentes etapas se cuestionen unha serie de aspectos que axuden a esta transformación. Estas fases serían as que se mostran a continuación:

  • A definición do mercado obxectivo: Que queremos vender? Como queremos vender?. Dentro das tecnoloxías coas que se pode levar a cabo a transformación dos nosos clientes (nube, aplicacións móbiles,…) debemos especializarnos naquelas que nos reporten beneficios (elección do produto ou servizo). Ademáis é importante definir cal vai ser o perfil e segmentos dos nosos clientes que vamos a atender.
  • A definición de modelo de negocio: cal é a forma a que vamos chegar aos nosos clientes a nosa estratexia operativa. Polo que temos que facernos unha serie de cuestións, como por exemplo, cales son os nosos canles de distribución? cal é a estrutura de custos? como será o fluxo de ingresos?.
  • A execución da estratexia que fixamos na anterior fase, na que cobra relevancia a medición dos resultados. Debemos escoitar ao mercado e fixarnos na resposta dos nosos clientes, e así saber o éxito que estamos a ter.

Tralo comentado anteriormente, pensa en algunha transformación que levaches a cabo na túa empresa, tiveches éxito á hora de executala?. O apoio de expertos axuda a que estes procesos sexan levados a cabo de forma máis eficiente, en especial si existe descoñecemento do sector das novas tecnoloxías.

Recorda que o programa Re-acciona TIC conta con sete servizos para axudar a dixitalización das pemes da nosa comunidade. Nos vindeiros meses estarán a disposición das empresas novas convocatorias para a solicitude do programa.

Fontes: www.select.mxwww.aniel.es