fbpx

Texas Controls

Razón social: Texas ControlstexasLogo

Servizo: Mellora da produción e cadea loxística

Texas Controls acolleuse ao programa Reacciona para implantar servizos avanzados de mellora da produción e da cadea loxística co obxectivo de seguir medrando e mellorando a súa competitividade.  Con sedes en Tarragona e Madrid, e con oficinas comerciais en México e Brasil é un dos principais provedores no ámbito da prospección en enerxía eólica. Está especializada na prestación de servizos tecnolóxicos á industria, en ámbitos como a instrumentación, repostos, equipamento ou aparellos para garantir o selado de unións.