fases-procesos-10
1. DESCRICIÓN DO SERVIZO

OBXECTIVOS

Xestionar as actividades que achegan valor na empresa é o punto central deste servizo, que pretende en concreto:

PROCESOS

Identificación e documentación dos procesos.

SEGUIMENTO E CONTROL

Establecemento de sistemas de control e seguimento en base a indicadores.

RESULTADOS

Explotación de resultados.

RESULTADOS

A posta en marcha do servizo pretende alcanzar algún dos seguintes resultados entre outros:

Mapa de Procesos

Ficha de procesos

Indicadores-Cadro de mando operativo

Plans de acción

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas e comprende aproximadamente unha duración de 5 meses:

cabeceras-servicios-15

*As empresas solicitantes do servizo poderán optar á incorporación dun bolseiro para apoiar o desenvolvemento do proxecto de mellora.

Coñece en detalle o servizo de xestión por procesos
Infografía do servizo de xestión por procesos

LOGROS

Cinco meses de consultoría a disposición da empresa para o desenvolvemento das seguintes accións:

 • ORIENTACIÓN AO CLIENTE

 • MELLORA CONTINUA

 • OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

 • COOPERACIÓN INTERDEPARTAMENTAL

 • MOTIVACIÓN PERSOAL

 • CERTIFICACIÓN ISO

Un servizo baseado na análise e implementación, cun claro propósito de mellorar os procesos de toda a organización.
2. SOLICITUDE E CONTACTO DO SERVIZO

TARIFAS

O servizo de xestión por procesos ten un custo total asumido polo IGAPE de 6116.55 € que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

A empresa cofinancia co aboamento da súa correspondente tarifa unha parte do custo total do servizo.

 • Tarifa A

 • 1224.
  • Micropemes e persoas autónomas
  • (de 1 a 9 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 2 millóns de euros)

 • Tarifa B

 • 1835.
  • Pemes integradas nun clúster
  • (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 50 millóns de euros)

 • Tarifa C

 • 2447.
  • O resto de pemes solicitantes
  • (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 50 millóns de euros)

Pode consultar o importe total do servizo (a parte asumida polo Igape e a parte pola empresa) no DOG 3-08-16.

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

cabeceras-servicios2-04
 • Empresa: Serviguide
 • Persoa de contacto: Sara López Martínez
 • Teléfono: 981 145 134 / 619 530 492
 • Correo: slm@serviguide.com