transformacion-negocio-22
1. DESCRICIÓN DO SERVIZO

OBXECTIVOS

O servizo pretende dar resposta a catro grandes retos:

Obter proveito dos cambios

Desenvolver novos modelos de negocio

Dar resposta aos novos clientes e aos novos mercados

Xerar vantaxes competitivas

RESULTADOS

A posta en marcha do servizo pretende alcanzar os seguintes resultados en función do itinerario escollido:

Consolidación

Consolidación do modelo de negocio

DIVERSIFICACIÓN

Lanzar novas liñas de negocio

TRANSFORMACIÓN

Redefinir o modelo de negocio

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas:

cabeceras-servicios-25

*As empresas solicitantes do servizo poderán optar á incorporación dun bolseiro para apoiar o desenvolvemento do proxecto de mellora.

Coñece en detalle o servizo de transformación de negocio
Díptico do servizo de transformación de negocio
Infografía do servizo de transformación de negocio

3 ITINERARIOS

Un servizo con tres itinerarios diferenciados para o desenvolvemento das pemes:

 • COMPETITIVIDADE

  Aumentando a competitividade, redefinindo un modelo de negocio maduro

 • DIVERSIFICACIÓN

  Diversificar a oferta e lanzar novas liñas de negocio

 • TRANSFORMACIÓN

  Modificar o modelo de negocio para consolidarse

Un servizo que pretende identificar as oportunidades de cambio para garantir a continuidade e crecemento da peme.
2. SOLICITUDE E CONTACTO DO SERVIZO

A empresa cofinancia co aboamento da súa correspondente tarifa unha parte do custo total do servizo.

 • Tarifa A

 • 649.
  • Micropemes e persoas autónomas
  • (número total de empregados ou socios traballadores non inferior a 3)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 2 millóns de euros)

 • Tarifa B

 • 974.
  • Pemes integradas nun clúster
  • (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 10 millóns de euros)

 • Tarifa C

 • 1298.
  • O resto de pemes solicitantes
  • (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 50 millóns de euros)

As empresas que tiveran finalizado un ou varios servizos do mesmo tipo nos dous anos anteriores á solicitude aplicaráselles un incremento no seu cofinanciamento crecente dun 20% por cada un dos servizos do mesmo tipo reiterados nese período.

Pode consultar o importe total do servizo (a parte asumida polo Igape e a parte pola empresa) no DOG-7-07-17

AXENTES COLABORADORES

O servizo desenvólvese a través de:

logo-perfil-inova2-23
 • Empresa: I Nova Consultores en Excelencia e Innovación Estratégica
 • Persoa de contacto: Adrián Rial
 • Teléfono: 986 227 135
 • Correo: a.rial@inovalabs.es
logo-perfil-serviguide2-24
 • Empresa: Serviguide
 • Persoa de contacto: Natalia Nogueira
 • Teléfono: 981 552 059
 • Correo: nnl@serviguide.com