cabeceras-servicios-19
1. DESCRICIÓN DO SERVIZO

OBXECTIVOS

En contextos de mercado marcados por unha globalidade e unha competitividade crecentes, as pemes necesitan satisfacer as súas necesidades de capacidades e recursos por medio da colaboración.

+ VALOR

+ COMPETITIVIDADE

+ FINANCIAMENTO

+ VENDAS/MERCADO

RESULTADOS

A posta en marcha do servizo pretende alcanzar algún dos seguintes resultados entre outros:

Estratexia colaborativa

Definición de proxectos colaborativos

Consolidación

Consolidación dos ecosistemas de colaboración

Oportunidades

Identificación das oportunidades de mellora da colaboración

Partners

Identificación dos partners máis axeitados

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas:

cabeceras-servicios-21

*As empresas solicitantes do servizo poderán optar á incorporación dun bolseiro para apoiar o desenvolvemento do proxecto de mellora.

Coñece en detalle os servizo de redes de cooperación

ACCIÓNS

Un servizo a disposición da empresa para o desenvolvemento das pemes:

 • VALOR

  Desenvolvemento de propostas de maior valor

 • COMPETITIVIDADE

  Aumentando a competitividade

 • NOVOS MERCADOS

  Acceso a novos mercados para incrementar as vendas

 • CAPACIDADE FINANCEIRA

  Aumentar a capacidade financeira

Un servizo que pretende optimizar o posicionamento mediante a transformación do contorno colaborativo.
2. SOLICITUDE E CONTACTO DO SERVIZO

TARIFAS

O servizo de redes de cooperación e de socios ten un custo total asumido polo IGAPE de 4537.50 € que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

A empresa cofinancia co aboamento da súa correspondente tarifa unha parte do custo total do servizo.

 • Tarifa A

 • 477.
  • Micropemes e persoas autónomas
  • (de 1 a 9 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 2 millóns de euros)

 • Tarifa B

 • 715.
  • Pemes integradas nun clúster
  • (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 50 millóns de euros)

 • Tarifa C

 • 953.
  • O resto de pemes solicitantes
  • (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 50 millóns de euros)

Pode consultar o importe total do servizo (a parte asumida polo Igape e a parte pola empresa) no DOG 3-08-16.

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

logo-perfil-inova-20
 • Empresa: I Nova Consultores en Excelencia e Innovación Estratégica
 • Persoa de contacto: Carla Piñeiro
 • Teléfono: 986 227 135
 • Correo: c.pineiro@inovalabs.es