Encabezado-servizos-tic
1. DESCRICIÓN DO SERVIZO

OBXECTIVOS

Definición dun Plan Operativo para a implantación de solucións dixitais

Implantación das medidas máis relevantes con ferramentas concretas

Apoio na xestión do cambio

RESULTADOS

TRATAMENTO INTELIXENTE DOS NOSOS CLIENTES

ADOPCIÓN DE SOLUCIÓNS AXEITADAS

ADAPTACIÓN RÁPIDA AO CRECEMENTO

Adaptarnos rapidamente ao crecemento da propia empresa grazas á escalabilidade do software

MAIOR CONTROL E SEGUEMENTO DO PRODUTO

Incremento do control e seguemento do produto, xestionando a maior trazabilidad de calquera produto durante todo o proceso

ALMACENAMENTO SEGURO DOS DATOS

AUMENTO DA MOBILIDADE

MELLORA DA EFICIENCIA

Automatización de tarefas burocráticas e repetitivas

REDUCCIÓN DE CUSTOS

REDUCIÓN DE DUPLICIDADES

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas:

fases-tic-01
Coñece en detalle os servizos Re-acciona TIC.
Díptico do servizo de aplicación de solucións dixitais para a mellora da xestión
Infografía do servizo de  solucións dixitais para a mellora da xestión

ACCIÓNS

Desenvolveranse diferentes accións:

Elaboración dun Plan Operativo para a Implantación de Solucións Dixitais

Definición Plan de Acción

Implantación de Solucións

Capacitación e Sensibilización

Adopción de Solucións Dixitais innovadoras para a mellora da xestión empresarial
2. SOLICITUDE E CONTACTO DO SERVIZO

TARIFAS

O servizo de asistencia para a adopción de solucións dixitais innovadoras para a mellora da xestión empresarial ten un custo total asumido polo IGAPE-AMTEGA de 7631,71 € que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

A empresa cofinancia co aboamento da súa correspondente tarifa unha parte do custo total do servizo.

 • Tarifa A

 • 1080.
 • Micropemes e persoas autónomas
  (de 1 a 9 persoas traballadoras)
  (volume de negocio ou balance inferior a 2 millóns de euros)
 • Tarifa B

 • 1620.
 • Pemes integradas nun clúster
  (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  (volume de negocio ou balance inferior a 50 millóns de euros)
 • Tarifa C

 • 2160.
 • O resto de pemes solicitantes
  (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  (volume de negocio ou balance inferior a 50 millóns de euros)

Pode consultar o importe total do servizo (a parte asumida polo Igape e a parte pola empresa) no DOG 26-10-16.

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

cabeceras-servicios_imatia-28

Empresa: IMATIA
Persoa de contacto: David Goyanes Collazo
Teléfono: 986 342 774 | 678 699 014
Correo: david.goyanes@imatia.com

cabeceras-servicios-28

Empresa: Grupo TECOPY
Persoa de contacto: Mónica Citores Fernández
Teléfono: 983 140 650 | 677 912 636
Correo: monicacitores@grupotecopy.es

cabeceras-servicios_conpas-28

Empresa: CONPAS
Persoa de contacto: Óscar Pásaro García
Teléfono: 982 049 119 | 686 736 529
Correo: pasaro@conpas.net