cabeceras-servicios-01
1. DESCRICIÓN DO SERVIZO

OBXECTIVOS

Competir significa saber onde estamos e saber cara a onde nos temos que dirixir. O servizo pretende dar resposta a tres grandes retos:

POSICIÓN COMPETITIVA

Determinar a posición competitiva actual da empresa (identificar aspectos para reforzar a competitividade).

RUTAS DE CAMBIO

Definir consensuadamente a ruta ideal de cambio (accións necesarias para a mellora da competitividade).

IMPLANTACIÓN CONXUNTA

Colaborar na implantación das accións de mellora temperá seleccionadas.

RESULTADOS

A posta en marcha do servizo pretende alcanzar algún dos seguintes resultados entre outros:

INFORME DO POTENCIAL COMPETITIVO

Un informe de potencial competitivo da empresa, que permite ademais a comparación con outras empresas ou cun ideal.

PLANS DE ACCIÓN

Dous plans de acción (resultado do consenso do equipo da empresa):

 • Plan de acción de mellora temperá: de inmediata implantación.
 • Plan de acción de melloras a medio e longo prazo: ordenadas e priorizadas.
TITORIZACIÓN

A titorización na implantación das accións de mellora prioritarias.

METODOLOXÍA

O servizo préstase mediante a aplicación dunha metodoloxía de análise contrastada como é o caso da Metodoloxía da Matriz T-H, sustentada nun cuestionario que recolle a totalidade dos aspectos dunha empresa. Os seus resultados poden posicionarse na matriz T-H, avaliando así o seu grao de desenvolvemento competitivo. A partir dese posicionamento, pódese definir a ruta de cambio, así como identificar as accións de mellora máis convenientes. Finalmente, o axente colaborador acompaña tamén o equipo da empresa durante a implantación das accións de mellora temperás. 

FASES

O servizo desenvólvese ao longo das seguintes etapas e comprende aproximadamente unha duración de 12-16 semanas:

cabeceras-servicios-02

*As empresas solicitantes do servizo poderán optar á incorporación dun bolseiro para apoiar o desenvolvemento do proxecto de mellora.

Coñece en detalle o servizo de análise do potencial competitivo
Infografía do servizo de análise do potencial competitivo

ACCIÓNS

Desenvolveranse diferentes accións cos seguintes beneficios:

FOTO DA POSICIÓN COMPETITIVA

Consensuada e referida á dimensión técnica e á dimensión humana.

IDENTIFICACIÓN DE MELLORAS

De carácter estratéxico e operativo.

RECOMENDACIÓNS

Das liñas de apoio existentes no Igape e outras entidades.

COHESIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO

MOTIVACIÓN INDIVIDUAL

PROFESIONALIZACIÓN

INCREMENTO DO COÑECEMENTO

NOVAS COMPETENCIAS

CREACIÓN CULTURA ANÁLISE-ACCIÓN

Analizamos a totalidade dos aspectos dunha empresa para definir a ruta de cambio e identificar as accións de mellora máis convenientes.
2. SOLICITUDE E CONTACTO DO SERVIZO

TARIFAS

O servizo de análise do potencial competitivo ten un custo total asumido polo IGAPE de 2964.50 € (A Coruña), 3164.15 € (Pontevedra), 4.301.55 (Lugo – Ourense), que se financia mediante os fondos do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

A empresa cofinancia co aboamento da súa correspondente tarifa unha parte do custo total do servizo.

 • Tarifa A

 • 129.
  • Micropemes e persoas autónomas
  • (de 1 a 9 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 2 millóns de euros)

 • Tarifa B

 • 194.
  • Pemes integradas nun clúster
  • (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 10 millóns de euros)

 • Tarifa C

 • 258.
  • O resto de pemes solicitantes
  • (de 10 a 249 persoas traballadoras)
  • (volume de negocio ou balance inferior a 50 millóns de euros)

As empresas que tiveran finalizado un ou varios servizos do mesmo tipo nos dous anos anteriores á solicitude aplicaráselles un incremento no seu cofinanciamento crecente dun 20% por cada un dos servizos do mesmo tipo reiterados nese período.

Pode consultar o importe total do servizo (a parte asumida polo Igape e a parte pola empresa) no DOG-7-07-17

AXENTE COLABORADOR

O servizo desenvólvese a través de:

Provincia da Coruña:
logos-analise-05
Provincias de Lugo e Ourense:
logos-analise-04
Provincia de Pontevedra:
logos-analise-03
   • Empresa: OBZ Consulting
   • Teléfono: 881 977 196
   • Fernando Picón
   • fpg@obz.es