Documentación

Información ampliada
Presentación xeral dos servizos Re-acciona e Re-acciona TIC
Cuadríptico programa Re-acciona
Memoria de resultados do programa.
Presentación servizos de empresa dixital. Programa Re-acciona TIC.
Presentación servizos Industria 4.0. Programa Re-acciona TIC.
Coñece en detalle o servizo de aplicación dixitais para a mellora da xestión