Documentación

Información ampliada
Díptico do servizo de plan de futuro empresarial
Díptico do servizo de transformación de negocio
Díptico do servizo de relanzamento comercial
Díptico do servizo de optimización financieira
Díptico do servizo de xestión por procesos
Díptico de plans e protocolos da empresa familiar
Díptico de redes de cooperación e de socios
Díptico do servizo da mellora da produción e a cadea loxística
Díptico do servizo de imaxe e comunicación
Díptico do desenvolvemento de plans de acción
Díptico do servizo de análise do potencial competitivo
Presentación xeral dos servizos Re-acciona e Re-acciona TIC
Cuadríptico programa Re-acciona
Memoria de resultados do programa.
Presentación servizos de empresa dixital. Programa Re-acciona TIC.
Presentación servizos Industria 4.0. Programa Re-acciona TIC.
Coñece en detalle o servizo de aplicación dixitais para a mellora da xestión