Bolseiros

BOLSAS PARA PROXECTOS DE MELLORA 2017

O obxecto destas axudas é a concesión de 100 bolsas para a realización de prácticas formativas incardinadas en programas de mellora nas pemes galegas, segundo o Plan Formativo do anexo III destas bases, coa finalidade de formar a titulados universitarios en diversas áreas relacionadas coa profesionalización e desenvolvemento estratéxico da empresa.

Os titulados incorporaranse a un itinerario formativo especificamente deseñado para a participación no programa, e a continuación realizarán prácticas formativas baixo a tutela de axentes colaboradores do Igape en proxectos de mellora de pequenas e medianas empresas, apoio ao emprendedor ou proxectos colaborativos de asociacións ou clusters empresariais, período no que recibirán formación e titorización directamente por parte do axente colaborador.

O programa foi publicado no DOG de 19/07/2017, o prazo de presentación de solicitudes rematou o 29 de setembro (segundo a ampliación de prazo publicada no DOG do día 12 de setembro).

Los becarios participarán en un curso de formación que tendrá lugar del 16 al 25 de enero de 2018. El plan de curso puede descargarse pulsando aquí.

¿CANDO PODEREI INCORPORARME Á BOLSA EN CASO DE SAIR NA LISTA DEFINITIVA??

Os bolseiros se irán incorporando ós distintos destinos segundo se vaian asinando os convenios coas entidades colaboradoras, e isto podería ser en calquer intre durante os 12 meses seguintes, tempo no que estará vixente esta lista.

SE DESEXA SOLICITAR UNHA BOLSA, PODE CONSULTAR A SEGUINTE DOCUMENTACIÓN

Guía detallada da tramitación de solicitudes: cómo utilizar a oficina virtual do IGAPE para completar o cuestionario de solicitude.

Preguntas máis habituais recibidas no servizo de información do IGAPE.

Folleto informativo

[Ver Ficha na base de axudas]

ampliacion_29setembro