Author: editor-web

Raquel Maquieira, directora da delegación galega de Internacional Team Consulting, envíanos un artigo sobre a importancia de saberlle “vender” as nosas ideas á clientela. No contexto...

Ao redor da metade das pemes españolas considera que se atopa nun nivel intermedio de dixitalización (Esdudio de digitalización. Observatorio Vodafone), pero son conscientes dos...