Author: editor-web

Razón social: Montajes Conserveros de Galicia   Montajes Conserveros de Galicia (MCG), ha querido para reforzar su capacidad como fabricante de máquinas cerradoras de latas de conserva impulsando, con...

Razón social: Atendo Servizo: Redes de Cooperación   "Con el apoyo del programa Reacciona, Atendo pudo localizar los aliados más adecuados para impulsar un relanzamiento de la compañía...

Razón social: Coesco Deza "Acolleuse ao programa ReAcciona para reforzar a súa competitividade, optimizando os seus procesos e consolidar a calidade e seguridade alimentaria dos seus produtos no...

Razón social: Ibercisa Deck Machinery SA Para favorecer a competitividade de Ibercisa en ámbitos tanto produtivos como loxísticos, a compañía acolleuse ao programa ReAcciona do Igape para...

Razón social: Frigobotana Frigobotana aposta pola mellora da competitividade como principal garantía para consolidar o seu crecemento dos últimos anos e a súa progresiva internacionalización, para o que desenvolve...

Razón social: Terxy Servizo: Mellora da produción e cadea loxística Terxy acolleuse ao programa ReAcciona para optimizar e profesionalizar tanto a súa produción como a súa loxística. A empresa, certificada por Galicia...

Razón social: Infonet Servizo: Relanzamento comercial Co apoio do programa ReAcciona Infonet desenvolveu plans de mellora que lle permitiron redefinir o seu negocio para abordar unha fase de relanzamento comercial. Especializada en...

Razón social: Gallega de Manutención Servizo: Mellora da produción e cadea loxística Galman, coa mellora da competitividade como garantía para consolidar no futuro o seu crecemento durante os últimos...

Razón social: Tórculo Comunicación Gráfica Servizo: Transformación de negocio Tórculo acolleuse ao programa ReAcciona para desenvolver proxectos de mellora en ámbitos como a cooperación, a redefinición do modelo de...