Que define a un servizo Re-acciona?

1define-01

Implicación público-privada

A posta en marcha dun servizo Re-acciona supón unha implicación da empresa no desenvolvemento do proxecto de mellora, o cal garantiza o éxito nos resultados. Desde o Igape e a Amtega (Re-acciona TIC) se presta un apoio económico subvencionando nun 85% do coste do servizo.

2definicion-01

Acompañamiento na execución

Trátase dun servizo que se desenvolve de maneira conxunta e guiada por unha entidade colaboradora de Igape, que en todo momento está a disposición da empresa durante a duración do servizo de mellora, que pode ir dos 3 aos 6 meses aproximadamente.

3definicion-01

Aprendizaxe e autonomía

A filosofía do programa reacciona é que a empresa se profesionalice nun determinado área estratéxica ou operativa, e para iso a formación que dase durante o servizo é clave para conseguilo.

4definicion-01

Consecución de resultados

Desde o comenzo do servizo se definen uns obxectivos a alcanzar que se tanxibilizan ao terminar o servizo, de maneira que desde o inicio a empresa coñece que pode esperar coa súa posta en marcha.

Cales son os servizos dispoñibles?

1diagnostico-01

Análise do potencial competitivo

2finanzas-01

Optimización financeira

3produccion-01

Mellora da produción e a cadea loxística

4comercial-01

Relanzamento comercial

5procesos-01

Xestión por procesos

6comunicacion-01

Imaxe e Comunicación

7futuro-01

Plan de futuro empresarial

8accion-01

Desenvolvemento de plans de acción

9protocolo-01

Empresa familiar

10cooperacion-01

Redes de cooperación

11transformacion-01

Transformación de negocio

Próximos servizos dispoñibles

1tic-industria-01

Diagnose das capacidades e aplicacións das
solucións Industria 4.0

3tic-industria-soluciones-01

Posta en marcha
de solucións Industria 4.0

4tic-simulacion-01

Xeración de
modelos e simulación industrial

2tic-soluciones-01

Diagnose da aplicación de
solucións dixitais

5tic-movilidad-01

Aplicación de
solucións en mobilidade

6tic-innovadoras-01

Aplicación de
solucións dixitais innovadoras

7tic-marketing-01

Estratexias de
Marketing Dixital

Que entidades promoven o programa Re-acciona?

No 2012 o Igape puxo en marcha a I edición programa Re-acciona, que comprende 11 servizos de mellora da competitividade empresarial, e que na actualidade atópase na súa 3ª edición. No 2015 a colaboración entre o Igape e a Amtega pón en marcha un novo programa baseado na filosofía do programa principal, Re-acciona TIC, e cuxa 1ª edición porase en marcha en setembro de 2016. Este programa está centrando na mellora da competitividade das empresas a través de 7 servizos TIC.
Ambos programas Re-acciona e Re-acciona TIC contan co apoio da Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Que resultados alcanzou o programa Re-acciona?

Queres coñecer as testemuñas dos seus participantes?

4,2

Millóns de € de orzamento público executado

1035

Servizos de mellora competitiva postos en marcha

622

Empresas (pemes, autónomos, emprendedores...) participantes 2012-2015

200

Bolseiros participantes