Que define un servizo Re-acciona?

1define-01

Implicación público-privada

A posta en marcha dun servizo Re-acciona supón unha implicación da empresa no desenvolvemento do proxecto de mellora, o cal garante o éxito nos resultados. Desde o Igape e a Amtega (Re-acciona TIC) préstase un apoio económico subvencionando nun 85 % o custo do servizo.

2definicion-01

Acompañamento na execución

Trátase dun servizo que se desenvolve de maneira conxunta e guiada por unha entidade colaboradora do Igape, que en todo momento está a disposición da empresa durante a duración do servizo de mellora, que pode ir dos 3 aos 6 meses aproximadamente.

3definicion-01

Aprendizaxe e autonomía

A filosofía do programa Reacciona é que a empresa se profesionalice nunha determinada área estratéxica ou operativa, e para iso a formación que se dá durante o servizo é clave para conseguilo.

4definicion-01

Consecución de resultados

Desde o comezo do servizo defínense uns obxectivos para alcanzar que se fan tanxibles ao rematar o servizo, de maneira que desde o inicio a empresa coñece que pode esperar coa súa posta en marcha.

Cales son os servizos dispoñibles?

Cales son os servizos dispoñibles?

Que entidades promoven o programa Re-acciona?

En 2012 o Igape puxo en marcha a primeira edición do programa Re-acciona, que comprende once servizos de mellora da competitividade empresarial, e que na actualidade se atopa na súa sexta edición. No 2015 a colaboración entre o Igape e a Amtega pon en marcha un novo programa baseado na filosofía do programa principal, Re-acciona Industria 4.0, e cuxa primeira edición se iniciou en setembro de 2016. Este programa está centrando na mellora da competitividade da industria a través de diferentes servizos.
Ambos os programas contan co apoio da Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional.

Que resultados alcanzou o programa Re-acciona?

Queres coñecer os testemuños dos seus participantes?

1792

Servizos de mellora competitiva postos en marcha dentro do programa Re-acciona

1095

Empresas (pemes, autónomos, emprendedores...) participantes 2013-2018

252

Bolseiros participantes